Razvoj podjetja

Razvoj podjetja

Trajnost in nenehne izboljšave so temelj za prihodnjo rast Wantchina.Naše poslanstvo je izboljšati športno in fitnes zmogljivost potrošnikov ter spodbuditi aktivno življenje in življenjski slog.

Naši ljudje

Zdravje in varnost, pravične in enake možnosti: Zagotavljamo varno in zdravo delovno okolje ter pravične in enake možnosti.Gradimo zmogljivosti, negujemo sodelovanje in povečujemo odlično uspešnost.

Oskrbovalna veriga

Wanchin se zavzema za družbeno odgovorno nabavno prakso, od svojih nabavnih partnerjev pričakuje, da se bodo držali mednarodnih standardov za človekove in delavske pravice, ter nudi usposabljanje, ki pomaga svojim partnerjem pri doseganju standardov.

Izdelki in kupci

Wanchin ponuja odlične športne izdelke, storitve in izkušnje, ki navdihujejo športne dosežke in užitek.Upoštevamo ustrezne pravne in regulativne standarde.

Naše življenje

Wanchin Sports promovira zdravo in aktivno življenje s svojimi izdelki, ki spodbujajo in podpirajo dostop do vadbe in fitnesa.

Naša etika

Wanchin svoje poslovanje opravlja na etičen način in je odločen pridobiti in ohraniti zaupanje svojih potrošnikov, strank, dobaviteljev, delničarjev in poslovnih partnerjev.

Operacije

Wanchin nenehno pregleduje svoj proizvodni in nabavni odtis, da prepozna možnosti za izboljšave in zmanjša svoj vpliv na okolje.